Войти

Оразов Бектемiр

Годы жизни: 1901 — ...


1942 жылы... согыска аттанган, 1943 жылы хабарсыз кеткен. Катардагы жауынгер.
Автор: Нуржан Абу-Амина