Войти

Құнанбай Өскенбайұлы

Годы жизни: 1804 — 1886


супруга Улжан (Аргын каракесек)
Автор: Даулет Байзаков