Войти

Əлиакпаров Əбдісадық Əлжанұлы


Тергеуші, халық сотының төрағасы, ұжымшар басқармасының төрағасы, кеңшар бөлімшесінің басқарушысы, кеңшардың бас есепшісі, экономист болған
Автор: Ерлан Ерлан