Войти

Тілеулі батыр


Тілеулі батырдың əйелі Нəнжілден - Нарымбай, Толыбай туса, Нарымбайдың 1-ші əйелінен жарық көрген балалары Ожан, Бошан, Шуан. Ал, Ожанның 1-ші əйелінен ҚАРАТАЙ, Боқыш, Шашамбай, Сауыт.
Автор: Ерлан Ерлан