Войти

Бораш(Боранбай) Есенғалиұлы


Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан.Сол кездерде "батыр " атағы берілген деп әңгімелеген, кейін іздейтін жақтаушысы болмай ескерусіз қалған.
Автор: Ұлмекен Жиденова