Войти

Еламан Әйтиұлы


Алдағыны болжап айтатын көріпкел, аруақты адам болған.Бейіті Жайық бойындағы 11 ауыл тұсында "Жыңғылды" деген жерпде "Еламан ата" қауымында.
Автор: Ұлмекен Жиденова