Войти

Хан Шейх Мамайулы


Байсары болып атанган, лакап аты.
Автор: Серикбай Мынбай