Войти

Туменкожа Акулы


Туменкожа лакап аты, шын аты белгисиз. Байсары олгеннен кейин айелин Алим алады, Алим олгеннен кейин, Шомен алады, Шоменнен Бир ул туады, Туменкожа.
Автор: Серикбай Мынбай