Кіру

Қамижан Жандос Жумажанұлы

Өмір сүрген жылдары: 09/12/1987 — 01/06/2006Автор: Болатхан Камижанов