asan-kaygy

Жетыру: Тама

230 posts in this topic

Шыңғыс ханның тікелей жарлығымен құрылған, кейінгі ұлыс хандары одан әрмен күш беріп, ақыр түбінде қуатты тайпаға айналдырған ендігі бір үлкен қауым – тама. Тарихтың тоспалы кезеңдерінде торғауыт сияқты тозғындамай, уақыт тізбегінде қоршы, болатшы, көнші сияқты, бірте-бірте жойылмай, әрқилы жағдай әсерімен құсшы сияқты ыдырамай, кейінгі заманға әуелгі атағы, дүрмекті тобымен жетіпті. Тама – ұлы қаған жасақтаған ішкі әскер. Жауланған жаңа аймақтарды бағынышта ұстау және сол өңірдегі тәртіп пен тыныштық кепілі ретінде құрылған, барған жеріне біржола орнығатын тұрақты жасақ. Әлбетте, тама әскердің ұзын саны әуел­ден-ақ біршама көп болған. Орталық қалың қолдан, әр­бір түменнен бөлініп алынған жаңа жасақтың қолбасы нояны ләшкәр-тама атанады және оған жанамалас әскер қосындарынан тәуелсіз, дербес өкім жүктеледі. Соғыс, майдан уақытында әскери қолбасы, бейбіт күндерде әмірші әкім. Тама әскері ішкі, қазіргі тілмен айтқанда, гарнизон және күзет, қауіпсіздік жұмыстарымен қатар, орайына қарай ұлыс шегінен тысқары үлкен жорықтарға да жұмсалып отырған, бірақ бұдан соң, әуелгі міндеті бойынша боданға кірген жаңа өлке, кеңейген аймақты тікелей өз қарауына алады.

Тама жасағының сыр-сыпаты мен өзіндік қызмет жайын айқындайтын бір ғана мысал келтірейік. Шыңғыс ханның өзі танып, кешіктен қоршы ретінде ұстаған сүнит Шормаған-ноян Өкетай қаған тұсында айрықша бедел тауып, ләшкәр-тама сайланады да, бұрында Жебе-ноян мен Сүбітай-бахадұр бағынышқа келтірген Күнгей Қапқаз, Темір-Қақпа (Дербент) тарабына жарлық алады. Қарауына берілген тама әскері толымды – төрт түмен екен. Бір түменнің қолбасшысы – атақты Жебе-ноянның жақын туысы, бесут Байжу-ноян, екінші түменбегі – қоралас Еке-Есір, тағы бір түменбегі – түркмен Мәлік-шах екен. Қырық мыңдық қалың қол құрамында байырғы сүнит, жалайыр, қоралас, арулат руларымен қатар, Еке Ұлысқа ілкіде ғана қосылған қарлұқ, түркмен, қашғарлық, қучалық дегендей, әрқилы ұсақ рулар өкілдері болған, Шормаған бастаған тама әскері бара сала бүкіл өлке және тақау төңіректі тыныштыққа келтіріп, Күнгей Қапқаз – Арран, Әзірбайжан шегіне бекінген хорезмшах Жәлел-әд-Динді біржола талқандайды. Бұдан соңғы заманда дүниеден өткен сүнит Шормағанның орнын басқан бесут Байжу-ноян Құлағу ханмен бірге Бағдат халифатына қарсы жорыққа қатысады. Ақыры бүкіл тама әскері осы Иран тарабында қалған. Алдыңғы әскербасы нояндардың орнын мұрагер ұлдары иеленеді, қатардағы тамалардың кейінгі туған балалары да әкелер ісін жалғастырады, түптің түбінде мұндағы бүкіл тама жұрты парсы, түрік, әзірбайжан халықтарының құрамына құйылған.

Алтын Орда шегіндегі тама әскердің тағдыры бас­қаша қалыптасты. Әуелде жауынгер жасақ, кейінде, Ұлұғ Ұлыс ыдыраған шақта – аталы тайпа. Тама жұрты әсіресе, Қазан хандығында үлкен ықпалға жетеді. Сондай-ақ, Ноғай Ордасы, Қырым хандығы және Қасым хандығында белгілі болады. Қазақ Ордасындағы ең негізгі рулардың біріне айналыпты. (Жетіру құрамындағы тама; һәм албан қоңырбөріктің бір тармағы да осы, ежелгі тама нәсілінен.) Кейінде тама жасағы Абылай ханның дәр­гейінде «найзасының ұшы алтын» атанып, үлкен құр­метте болады; тама батырлары ең ақырына дейін Қазақ Ордасының соңғы ханы Кенесерыдан айнымапты. Қа­зақтағы тама жұртынан шыққан: XVIII ғасырда жасаған Тама Есет батыр, XIX ғасырдағы Кенесары ханның жа­уынгер серіктерінің бірі Тама Құрман батыр, атақты қо­быз күйшісі Ықылас, XX ғасыр шегінде жасаған күйші Сү­гір, қобызшы, домбырашы Жаппас Қаламбаев, Совет за­манында ғұмыр кешкен арқалы ақын Хамит Ерғалиев, сазгер, жазушы, өнертанушы Ілия Жақанов есімдері көп­ке мәлім.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Таминцы среди других ру:

Аргын-суйиндик-айдабол-тама.

Аргын-каракесек-шаншар-тама.

Найман-баганалы-тама, рамадан, уак.

 

Что думаете об этом? Хочу узнать мнения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно, при правившем в 1257-1266 г. хане Берке, третьем сыне Джучи, брате Батыя, с именем которого связано начало исламизации Золотой Орды и который в своей борьбе с Хулагуидами чрезвычайное значение придавал Северному Кавказу, сделав его местом своей постоянной кочевки, правителем земель к югу от р. Терек стал внучатый племянник хане Берке, сын Балакана, сына Шейбани, сына Джучи Тама-Тогдай. Он был известен также под именами Тамма-Токта, Тама-Токдай, Тюмень-Токта, Тама-Муртада и командовал после 1262 г. созданным в последней трети XIII в. Золотой Ордой на плоскостной и предгорной территории Северного Кавказа особым пограничным округом (об этом говорит и первая часть его имени, обозначающего в монгольском языке отряд, несущий гарнизонную службу). Обладал довольно широкими правами (вплоть до ведения самостоятельных военных действий против соседнего государства) и ленными пастбищными владениями до Терека, а первоначально и Дербента. Здесь располагались такие известные золотоордынские города, как Татартуп и Нижний Джулат, охрана этого округа и осуществлялась войском, именовавшимся "лашкар-и-караул". К нему был направлен знаменитый темник Ногай, который стал командовать монгольским корпусом в "стране асов" (верхнее и среднее течение Терека, населенное предками современных балкарцев и кумыков-бороганцев) и отвечал за Дарьял, Тама-Тогдай - за Темир-Капу (Дербент) до своей ссоры в 1288 г. с Ногаем. В победе Токтая (1291-1313), которому наследовал Узбек (1313-1342), над последним ведущую роль в борьбе 1299-1300 гг. сыграл Тама-Тогдай [cм.:3; 4; 5;6].

 

В последней трети XIII в. Золотая Орда создает на плоскостной и предгорной части нынешней Чечни и Дагестана владение, напоминающее пограничный округ. Охрана границы осуществлялась отборной сторожевой гвардией — Лашкари-Караул, во главе с чингизидом Тама-Тогдаем. Каких-либо сведений о военных действиях монголов против горных вайнахов нет, и, скорее всего, таковые не велись. Лашкари-караул, занятые охраной Прикаспийского пути в Закавказье, мало обращали внимания на горную полосу Северо-восточного Кавказа, бедную, хорошо защищенную и населенную воинственными племенами.

В 1299 г. монгольские войска Тама-Тогдая покидают Чеченскую плоскость и уходят на помощь к Токтахану, ведущему междоусобную войну с темником Ногаем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
как я понял с дупликацией это джунгары? Извиняюсь забыл совсем про Коныратов, и кроме них. вот к примеру

 

13 24 15 9 12 12 11 13 11 13 11 30:C3 ->argyn->tobykti

13 24 15 9 12 12 11 13 11 14 11 31: C3->argyn->syindyk

13 24 15 9 12 12 11 13 11 13 11 30:С3 ->naiman->kokzharly

 

ну в принципе другие так же похожи на эти.

Аргын-суйиндик-айдабол-тама.

Аргын-каракесек-шаншар-тама.

Найман-баганалы-тама, рамадан. Может быть поэтому? :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет скорее всего там другие подразделения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Аргын-суйиндик-айдабол-тама.

Аргын-каракесек-шаншар-тама.

Найман-баганалы-тама, рамадан. Может быть поэтому? :rolleyes:

 

Вроде как у известных нам Тама алшинский кластер, а это западный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вроде как у известных нам Тама алшинский кластер, а это западный.

Пока он один, а по нему точно сказать нельзя, алшинский у них или нет :) . не так ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пока он один, а по нему точно сказать нельзя, алшинский у них или нет :) . не так ли?

 

Ну и по нему нельзя сказать, западный ли у них кластер :) не так ли?

 

2Дархан_Тама

 

А почему бы Вам, не пройти ДНК тест?

 

Кстати, я всё забываю, у меня к вам вопрос, я мало исследовал Жетыру, не знаете ли вы свою генеалогию до Тама? мне конкретно имена дедов не нужно, каким Вы являетесь поколением по счёту от Тама?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот тоже как то не изучал Жетыру, может тоже Алшинские рода просто не входящие ни в Алимулы и Байулы? Кто знает, ну, хотябы официально приянтую врсию?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот тоже как то не изучал

Жетыру, может тоже

Алшинские рода просто не

входящие ни в Алимулы и

Байулы? Кто знает, ну, хотябы

официально приянтую врсию?

***

 

если по шежире, то жетиру такие же родственники как алимулы и байулы от одного предка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
если по шежире, то жетиру такие же родственники как алимулы и байулы от одного предка.

 

Кто то недавно Ордаша не признавал))

Share this post


Link to post
Share on other sites

я не верю в шежире, все исходят из того,что это имена предков, а это не так. Шежире подогнали под общее не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
я не верю в шежире, все исходят из того,что это имена предков, а это не так. Шежире подогнали под общее не более.

 

Вы противоречите своему предыдущему посту)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

в предыдущем я только предположил один из вариантов не более,но не склонен в это верить на 100 процентов

Share this post


Link to post
Share on other sites

я могу поверить,что алшины все от одного предка,но никогда не поверю в недавнее их происхождение,также не верю,что это имена предков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
я могу поверить,что алшины все от одного предка,но никогда не поверю в недавнее их происхождение,также не верю,что это имена предков.

 

100% вам нигде и никто такую гарантию недаст. Но, если поспрашивать разных людей из одного рода, и окажется что их линии (состоящие примерно из одинакового кол-ва имен +/- 2/3) исходят из одного имени, а потом еще несколько людей и опять это же имя, то логически будет предположить что это их общий предок.

 

А если еще вооружившись ДНК генеалогией и посчитать период жизни их общего предка и вот вам подтверждение или опровержение шежере, но для этого надо изучать шежере и проходить ДНК тестирование.

Share this post


Link to post
Share on other sites
если по шежире, то жетиру такие же родственники как алимулы и байулы от одного предка.

 

я вроде слышал версию о том, что хан Тауке собрал раздробленные племена в одну группу Жетыру?

Share this post


Link to post
Share on other sites
100% вам нигде и никто такую гарантию недаст. Но, если поспрашивать разных людей из одного рода, и окажется что их линии (состоящие примерно из одинакового кол-ва имен +/- 2/3) исходят из одного имени, а потом еще несколько людей и опять это же имя, то логически будет предположить что это их общий предок.

А если еще вооружившись ДНК генеалогией и посчитать период жизни их общего предка и вот вам подтверждение или опровержение шежере, но для этого надо изучать шежере и проходить ДНК тестирование.

 

абсолютно согласен. +/- 2/3 - это из-за линии токал, такая разница. (когда отец годится в дедушки).

Share this post


Link to post
Share on other sites
я вроде слышал версию о том, что хан Тауке собрал раздробленные племена в одну группу Жетыру?

 

Есть 3 версии.

 

1-версия.) самая распространённая, которая есть даже в работах Левшина, что Тауке хан собрал Жетыру из среднего жуза.

 

2-версия) Что Кердери, Тама, Табын, Рамадан и Тилеу являются линией по Аргымаку от Алшына, а Кереит и Жагабайлы (Саду) усыновленные.

 

3-версия) Что Жетыру это рода перебежники из узбекского ханство в казахское, во время Тауке хана. (но это версия редкая и так говорят в основном некоторые алшыны, а не сами Жетыру).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть 3 версии.

 

1-версия.) самая распространённая, которая есть даже в работах Левшина, что Тауке хан собрал Жетыру из среднего жуза.

 

2-версия) Что Кердери, Тама, Табын, Рамадан и Тилеу являются линией по Аргымаку от Алшына, а Кереит и Жагабайлы (Саду) усыновленные.

 

3-версия) Что Жетыру это рода перебежники из узбекского ханство в казахское, во время Тауке хана. (но это версия редкая и так говорят в основном некоторые алшыны, а не сами Жетыру).

4-версия) Что они остались на своем месте после распада Ногайской Орды. Точнее Алтыульской Орды (Улус Шти братьев Шихмамаевичей).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть 3 версии.

 

1-версия.) самая распространённая, которая есть даже в работах Левшина, что Тауке хан собрал Жетыру из среднего жуза.

 

2-версия) Что Кердери, Тама, Табын, Рамадан и Тилеу являются линией по Аргымаку от Алшына, а Кереит и Жагабайлы (Саду) усыновленные.

 

3-версия) Что Жетыру это рода перебежники из узбекского ханство в казахское, во время Тауке хана. (но это версия редкая и так говорят в основном некоторые алшыны, а не сами Жетыру).

 

но вот нашел:

aa2660f83349.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

имена предков которые встречаются это одно,я имел названия родов мл.жуза адай,берш,байбакты,кызылкурт,тана,тама.шекты,кердери,торткара,жаппас и т.д. это не имена явно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
имена предков которые встречаются это одно,я имел названия родов мл.жуза адай,берш,байбакты,кызылкурт,тана,тама.шекты,кердери,торткара,жаппас и т.д. это не имена явно.

простите, но ничего явного я тут не вижу, это же не просто набор букв это либо имена либо прозвища которые заменили реальные имена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну и по нему нельзя сказать, западный ли у них кластер :) не так ли?

 

2Дархан_Тама

 

А почему бы Вам, не пройти ДНК тест?

 

Кстати, я всё забываю, у меня к вам вопрос, я мало исследовал Жетыру, не знаете ли вы свою генеалогию до Тама? мне конкретно имена дедов не нужно, каким Вы являетесь поколением по счёту от Тама?

ТАМА

Дәулет Қарабура батыр

Қарт Нәрік

Шора батыр

Шотқара

Есенгелді

Кенжебай

Байболқы это мой дед в 9-м поколений.

Если возьмем по 30 лет то получается 510.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ТАМА

Дәулет Қарабура батыр

Қарт Нәрік

Шора батыр

Шотқара

Есенгелді

Кенжебай

Байболқы это мой дед в 9-м поколений.

Если возьмем по 30 лет то получается 510.

 

это случайно не тот самый батыр Шора Нарикулы который скончался 1546г. в городе Казань?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now