BatyrKZ

Nation KZ - Shezhire KZ

3398 posts in this topic

Nurlan Mambetov KG , R1a1.

Акесы : kyrgyz->sayak,

Aнасы : naiman->sadyr.

Туган жеры:KG=Кyrgyzstan,Бишкек.

PANEL 1 (1-12)

Locus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DYS# 393 390 19* 391 385a 385b 426 388 439 389-1 392 389-2

Alleles 13 25 16 11 11 14 12 12 10 14 11 32

"СПИСОК КИРГИЗСКИХ ПЛЕМЕН

(Кыргыз санжырасы. - Бишкек, 1991)

Происхождение кыргызов, согласно генеалогическому древу родов - "Санжыре", берет свое начало от легендарного Долон-бия. У него было три сына, именами которых и были названы три основных отдела кыргызского народа - Ак уул (правое крыло), Куу уул (Левое крыло) и Кызыл уул (отдел Ичкилик или Булгачи).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня пришли FTDNA данные Y-37 Bakhyt Janybekov KZ:

 

PANEL 1 (1-12)

Locus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DYS# 393 390 19* 391 385a 385b 426 388 439 389-1 392 389-2

Alleles 13 25 16 10 12 13 11 14 10 13 11 29

 

PANEL 2 (13-25)

Locus 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

DYS# 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a** 464b** 464c** 464d**

Alleles 18 8 8 11 12 26 14 22 27 11 11 12 16

 

PANEL 3 (26-37)

Locus 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

DYS# 460 GATA H4 YCA II a YCA II b 456 607 576 570 CDY a CDY b 442 438

Alleles 10 10 22 23 15 14 17 16 33 36 12 10

 

25 Marker - Exact Match 5 Match(es)

 

Baurzhan Satemir

Mr. U San Tin

Hon. Mirza Khalil Shukoh Esq.

Hon. Mirza Manzoor Sultan Taimuri

Hon. Mirza Mohammed Saleh Taimuri Esq.

 

25 Marker - Genetic Distance - 1, 8 Match(es)

 

Mr. Marat Washburn (Y67)

Mr. Gleb P. Kondratyev (Y67)

Hon. Mirza Masoud Ashraf Shujaat Ashraf Temuri

Mirza Bahaduridin Shikoh H. Ba Sein

Hon. Mirza Mosuludin Qassim (Y67)

Mr. Mirza Taufiudin Khin Mg Gyi Gorgani

Hon. Mirza Mohtaram Bakht Ali Jah Bakht IV

Hon. Mirza Kaleemludin Moghul Bahadur Esq.

 

Сатеміры и Тимуриды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 Nation KZ

Салам! Здравствуйте!

Сегодня хороший хабар-дал согласие на ДНК-тест Y-37 argyn->syindyk->aidabol->kazak->KZ :

Mukhamedtokhtar Assylbaev KZ.

Куттыктаймыз! Поздравляем!

http://www.inform.kz/kaz/article/2216592

01.12.2009 / 11:51

АЙДАБОЛ БИ

Айдабол би Құлболдыұлы (т.ө.ж.б.) - белгілі би, шешен. Орта жүздің Арғын руының Сүйіндігінен тарайтын Құлболды батырдың баласы. ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда Ташкент қаласы маңында туып-өскен. Айдабол 13 жасында би атанған. Шешендік өнерімен, әділ шешімдерімен сый-құрметке ие болған.

«Айдабол би айтқан екен» деген сөздер ел аузында нақыл болып қалған. Алысты болжап, адамгершілікті жоғары ұстаған ол дүниеқор, қиянатшыларды аяусыз әшекерлеген. Әділдігі сондай, бір дауда «Төрелішім дұрыс болмаса, ұлым Тайгелтірді ат құйрығына салып өлтіремін» деп ант су ішкені туралы аңыз сақталған.

Айдабол Құлболдыұлы Есім ханның тұсында би болған. Тарихта бізге белгілі бұл уақытта қазақ хандығы мен хандары Ташкент қаласымен өте тығыз байланыста болған. Орта жүздің Арғын тайпасы ішіндегі Сүйіндік руының бір атасы Айдабол би атымен аталады.

Айдабол бидің сегіз ұлы, төрт әйелі болған. Бірінші әйелінен Жанқозы, Малқозы, Бозқозы, екінші әйелінен Аққозы мен Қарақозы, үшінші әйелінен Тайгелтір, төртінші әйелінен Қожагелді, Қосжетер атты ұлдары болған. Айдабол би және оның ұлдары жөнінде баяндайтын қара сөздер М.Көпейұлының жазба мұрасында сақталған.

Сондай-ақ Айдабол би ұрпақтарынан Қазақстанға белгілі мәдениет, өнер және ғылым қайраткері, КСРО халық артисі Шәкен Айманов (1914-1970), атақты әнші, ақын Жаяу Мұса Байжанұлы (1835-1929), қазақ әдебиетінің классигі, ақын-ағартушы Сұлтанмахмұт Торайғыров (1893-1920), КСРО халық артисі, Қазақстанныңеңбегі сіңірген мәдениет қайраткері Каукен Кенжетаев, ғылым қайраткерлері, академик Хамза Жуматов (1912-1972), академик Шапық Шокин, геолог-академик Жақан Ержанов, академик Арықтай Қайыпов (1814-1993), атақты Жасыбай, Олжабай батырлар, әкелі балалы Едіге және Шоң билер шыққан.

Көкшетау өңіріндегі Айдабол көлі, Айдабол кенті, тағы басқа атаулар би есімімен байланысты туған.

АЙДАБОЛ БИ

Айдабол Кулболдыулы (год рождения и смерти неизвестно) - известный би, оратор, живший между ХVІІ-ХVІІ веками. Выходец из рода Суюндик племени Аргын Среднего жуза, сын Кулболды батыра. Родился и вырос в окрестностях Ташкента.

С 13 лет в народе назван бием. Айдабол би отличался справедливыми решениями сложных спорных вопросов. В устном народном творчестве сохранились высказывания Айдабол бия имя которого стало легендой и который известен в народе своим красноречием, находчивостью. Судя по преданиям и рассказам, такой человек существовал и жил во времена Есим хана.

У него было восемь детей от четырёх жен. Первая жена родила сыновей Жанкозы, Малкозы, Бозкозы. Вторая - Аккозы и Каракозы. Третья жена - мать Тайгелтыра. Четвертая родила сыновей Кожагелды и Косжетер.

Потомки Айдабола известны всему Казахстану. Это такие выдающиеся личности, внесшие неоспоримый вклад в культуру, науку и искусство Казахстана, как народный артист СССР, кинорежиссер Шакен Айманов (1914-1970), акын, народный певец и композитор Жаяу Муса Байжанулы (1835-1929), классик казахской литературы, поэт, демократ-просветитель Султанмахмут Торайгыров (1893-1920), народный артист СССР, Каукен Кенжетаев, заслуженный деятель науки, академик Хамза Жуматов (1912-1972), академик Шафик Шокин, геолог, создатель новых направлений в современной механике Земли академик Жакан Сулейменович Ержанов, доктор сельскохозяйственных наук, академик Арыктай Кайыпов (1814-1993), знаменитый Жасыбай батыр, герой освобождения казахского народа от джунгар (XVIII в.), герой сказаний и песен, борец за независимость народа батыр Олжабай.

Рассказы и назидания об Айдабол бие и его сыновей сохранились письменных наследиях у М.Ж.Копеева.

Однo из озер и поселок Кокшетауского края названы в честь бия.

Источник: Казахстан, национальная энциклопедия, 1 том.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 Nation KZ

Ассалаумагалейкум!Здравствуйте!

 

Хороший хабар- решил присоединиться к научному ДНК-проекту мой друг Andrei Logvinov KZ,дав согласие на Y-37 ДНК-тест.

 

1.Andrei Logvinov KZ,Казакстан,г.Актау,

2.Y-37,

3.russian->родился в г.Грозном,в Чечне, RU->в настоящее живет и трудится в г.Актау->KZ.

4.Отец-Логвинов Юрий,родился в г.Дербент,Дагестан,RU,

5.Мама -Бухтоярова(отец из Туркмении) Валентина,родилась в Германии,D.

 

Такая необычная история миграций в одной отдельной взятой семье в современное время,но совсем скоро мы узнаем какой путь прошли предки Андрея десятки тысячилетий назад.

 

Куттыктаймыз!Поздравляем!.

 

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересное софтпадение на Y-12 :

 

"Tip Report

In comparing 12 markers, the probability that Daulet Batyrzhan KZ and Max Rothschild shared a common ancestor within the last...

COMPARISON CHART

Generations Percentage

4 7,33%

8 20,56%

12 35,05%

16 48,55%

20 60,17%

24 69,69%

Refine your results with paper trail input

However, these results can be refined if their paper trail indicates that no common ancestor between Daulet Batyrzhan KZ and Max Rothschild could have lived in a certain number of past generations.

If you don't know this information for a fact, do not change the "1" in the box in the next paragraph. However, if you have the information, please enter in the box and click on the recalculate button.

Daulet Batyrzhan KZ and Max Rothschild did not share a common ancestor in the last generation(s). (Because the important factor in calculating the time to the Most Recent Common Ancestor is the number of generations between which mutations could take place, the number of years per generation is irrelevant in FTDNATiP™ calculations.).

Display

* The FTDNATiP™ results are based on the mutation rate study presented during the 1st International Conference on Genetic Genealogy, on Oct. 30, 2004. The above probabilities take into consideration the mutation rates for each individual marker being compared.

Since each marker has a different mutation rate, identical Genetic Distances will not necessarily yield the same probabilities. In other words, even though Max Rothschild has a Genetic Distance‡ of 1 from Daulet Batyrzhan KZ, someone else with the same Genetic Distance may have different probabilities, because the distance of 1 was prompted by mutations in different markers, with different mutation rates.

‡Note: The Genetic Distance is the count of the total difference between two individuals. For example, if a marker differs by 2, then the Genetic Distance will count this as a distance of 2.

 

Доклад Совета

При сравнении 12 маркеров, вероятность того, что Даулет Batyrzhan KZ и Макс Ротшильд имеют общего предка за последние ...

 

Сравнительная таблица

Поколения процентов

4 7,33%

8 20,56%

12 35,05%

16 48,55%

20 60,17%

24 69,69%

 

Уточните ваши результаты с бумаги тропе

 

Однако, эти результаты могут быть уточнены, если их бумажный след указывает, что нет общего предка между Даулет Batyrzhan KZ и Макс Ротшильд мог бы жить в определенном числе последних поколений.

 

Если вы не знаете эту информацию на самом деле, не меняют "1" в поле в следующем пункте. Однако, если вы располагаете информацией, пожалуйста, введите в поле и нажмите на кнопку пересчитать.

 

Даулет Batyrzhan KZ и Макс Ротшильд не разделяют общего предка в последнем поколении (ов). (Так как важный фактор при определении сроков, в большинстве общий предок это число поколений, между которыми мутации могут иметь место, количество лет, за поколение не имеет значения при расчетах FTDNATiP ™.).

 

Дисплей каждого поколения. каждые 2 поколения. каждые 4 поколения.

* FTDNATiP ™ результаты основаны на изучении частоты мутаций, представленных в ходе 1-я Международная конференция по генетической генеалогии, по 30 октября 2004. Выше вероятность принять во внимание частоту мутаций для каждого маркера сравнивают.

 

Поскольку каждый маркер с разной скоростью мутации идентичные генетические расстояния не обязательно приведет к тому же вероятностью. Иными словами, хотя Макс Ротшильд имеет генетическое расстояние ‡ 1 из Даулет Batyrzhan KZ, кто-то с той же генетическое расстояние может иметь различные вероятности, потому что на расстоянии 1 была вызвана мутацией в различных маркеров, с разной скоростью мутирования.

 

‡ Примечание: генетическая дистанция является счетчиком общая разница между двумя лицами. Например, если маркера отличается от 2, то генетическое расстояние будет считать это как расстояние 2.

 

Еще вопросы? Пожалуйста, обратитесь к странице FTDNATiP ™ FAQ. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Следовательно ->далекая генеалогическая родня-семья не может в скором времени не соообщить об еще одном генеалогическом брате-Abay Rakhyshev KZ :

 

Daulet Batyrzhan KZ,Abay Rakhyshev KZ n Max Rothschild .

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.zonakz.net/articles/28056#pagebottom

"О национальной гордости"

Ср Фев 03, 2010 14:02

2 All

Salam!

2 Erlan

”Счастлив, что я – казах!”- arine.

2 Юсуп

"Гордость понятие и эмоциональное и политическое, если нация может гордиться тем, что она делает сегодня это одно, а тем что было в прошлом другое.

Статья во многом эмоциональная, но правильная.

Однако как же все-таки быть с народом Казахстана, уважаемый автор.

Мы можем гордиться тем, что наши деды и отцы, многих, во всяком случае не принадлежащих к титульной нации, гордиться тем, что они совершали на земле казахской, или это никак не соотносится с пониманием национальной гордости казахстанцев.

Пусть даже своим скромным трудом они доказывают ли свою принадлежность к чему-то чем вы так гордитесь?"

Юсуп,мы все есть одно целое-граждане Республики Казакстан=KZ,не зависимо от этноса,языка,веры,пола и местонахождения ,

которые чтут родную Землю и гордятся своими этническими PRедками, породившими нас,бережно передавая их заветы потомкам.

Мы-Elim KZ=Родина KZ=Nation KZ.

Мы обязаны сохранить неповторимость и уникальность каждого слова,языка,богатую культуру каждого народа и гражданина KZ,не повторяя ошибок Японии,которая истребила и потеряла планету Айну,не повторяя ошибок Америки ,которая уничтожила планету Америндов(смотри фильм "Аватар").

Мы-KZ,ради наших детей,обязаны идти по пути единения,в этом смысле мне импонирует курс взятый Казакстаном в мировом формате,

который сформулирован как "4 T KZ" :

1.tradition,

2.trust,

3.transparency,

4.tolerance.

Единство многообразия-это KZ, это ЕурАзия.

Чтобы каждый из 16 миллионов мог с гордостью сказать:

"Счастлив,что я-KZ ! "

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtopic=2703

http://zonakz.net/phorum/viewtopic.php?t=4...c&start=300

Курметпен-с Уважением,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ханымдар мен Мырзалар,Ассалаумагалейкум! Здравствуйте,Дамы и Господа!

 

Хороший хабар-сегодня принял решение об участии в научном ДНК проекте,а именно дал согласие на Y-37 ДНК-тест, мой друг :

 

Abylay Issayev KZ.

 

Талдыкорганская область,г.Саркан являются Родиной его PRедков.

 

naiman->sadyr->karagula->maman->kelmembet->baimambet->alatau->toleuzhan->asan->abylay->kazak->KZ.

 

В настоящее время Abylay Issayev KZ живет и трудится в г.Актау.

 

Куттыктаймыз!Поздравляем!.

 

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мырзалар,Ассалаумагалейкум! Господа ,Здравствуйте!

 

Хороший хабар-сегодня дал согласие на тест Y-DNA 37 мой друг Berik Mamytov KZ :

 

1.alban->ait->suindyk->balta->mamyt->kazak->KZ ,

2. Ата -бабалар: Нарынкол-Кеген,Алматы облысы,

3.в настоящее время Berik Mamytov KZ живет и трудится в г.Актау.

 

Куттыктаймыз! Поздравляем!

 

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мырзалар,Ассалаумагалейкум! Господа,Здравствуйте!

Хороший хабар-принял решение участвовать в научно-исследовательском ДНК-проекте,уважаемый Daniyar Kasabulatov KZ:

1.Daniyar Kasabulatov KZ,

2.naiman->semiz naiman->akshataulyk tolen->seitzhan->seitkazy->sergazy->nyrgazy->baktyar->kazak ->KZ,

3.Y-DNA 12,

4.Ата-бабалары :Аягоз,Зайсан,Талдыкорган,Уш-Тобе,Алматы облысы.

Куттыктаймыз! Поздравляем!

Курметпен,

Батыр KZ.

-----------------

Мырзалар,Ассалаумагалейкум! Господа,Здравствуйте!

Хороший хабар-принял решение участвовать в научно-исследовательском ДНК-проекте,уважаемый Denys Mironov KZ:

1.Denys Mironov KZ,

2.russian->Целиноград->Астана->Алматы->KZ,

3.Y-DNA 37,

4.A Paternal Line ->Россия=RU :

Дед по отцу-

Mironov Ivan Stepanovich RU.

Россия=RU ->Рязанская обл.->Сапажковский р-он->с.Морозово-Борки,соседнее село Константиново->Родина Сергея Есенина,

Отец->Vyacheslav Mironov KZ

родился ->Россия=RU ->Калининградская обл.->Советский р-он->с.Жилино(Тильзит),здесь во времена Восточной Пруссии был подписан Тильзитский мирный договор 1806 года м/у Александром I и Наполеоном на плоту,по среди реки Неман. ->в 1968 году переезд в Целиноград ->Астана ->Казакстан=KZ.

Материнская линия из Санкт-Петербурга->купцы Торгового Дома "Галахов и К" на Кузнецком острове.

Прабабушка Галахова Анна Алексеевна,Бабушка Бырдина Галина Ивановна

5.А Maternal Line -> Kazakstan=KZ.

Атасы-> Касабулатов Бактияр Нургазы улы ->kazak ->naiman->semiz naiman->akshataulyk tolen-> Аягоз,Зайсан,Талдыкорган,Уш-Тобе,Алматы облысы.

Ажесi ->Катыкбаева Балхия Катыкбай кызы-> уак-> Зайсан ->Kazakstan=KZ,

Анасы->Миронова(Касабулатова-девич.) Рымгайша-> Kazakstan=KZ.

Куттыктаймыз! Поздравляем!.

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

молодец Батыр,

отличный старт в 2010 году!

Share this post


Link to post
Share on other sites
У Сергея Белокопытова с Алмазом Садыковым разница 12 мутаций на 37. На 12 полное совпадение, на 25 - 6. Т.е. по всем расчетам около 1700 лет назад.

Предки Сергея из Орловщины, но возможно, что из татар. На Орловщину во времена Дмитрия Донского переселилось много татар, в том числе предки Сергея по женской линии - Ореховы. Монголоидность Сергея явная на лицо.

Но в любом случае на 37 маркерах и у Белокопытовы и у Садыкова разница с торе Джангиром - 15 мутаций. На 35 тоже. Т.е. их общий предок жил где-то 2000-2100 лет назад.

Белокопытов скоро сделает 67 маркеров, очередь за Садыковым.

"И вот здесь мы переходим к самому главному вопросу: из какого тюркского рода был сам Чингисхан? Известно из истории, что на протяжении многих веков в ходу у кочевников были особые знаки - тамги, аналогом которых могли бы служить современные визитные карточки. Форма и рисунок этих знаков не менялись на протяжении многих веков, передаваясь из поколения в поколение. И, следовательно, если мы знаем, что родовой тамгой Чингисхана был трезубец, нетрудно установить, к какому казахскому роду относится Сотрясатель Вселенной. Среди казахов такой тамгой обладают роды: сергели, жалаир, басаналы, тарапты, тама и табын. И здесь мы хотели бы сослаться на авторитетное мнение президента Казахской академии спорта и туризма, профессора математики, действительного члена Петровской академии наук и искусств Кайрата Закирьянова, утверждающего, что родительскими родами Чингисхана были роды басаналы и балталы, являвшиеся, в свою очередь, частью более крупного казахского рода ергенекты-найман."

Уважаемый jurgan,Здравствуйте!

Интересные и познавательные аспекты отмечены Вами.

Апгрэйт на Y-67 Almas Sadykov KZ- мы решим.

"родительскими родами Чингисхана были роды басаналы и балталы"- zhalaiyr->balgaly.

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtop...gopid=9001&

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть софтпадения с татарскими носителями R1a -факт:

 

12 Marker - Genetic Distance - 1, 1 Match(es)

 

Farid Tagirovich Nabiullin (Y67)

 

Есть софтапдения с русскими носителями R1a - тоже факт:

 

12 Marker - Exact Match

 

Mr. Nickolai Sotnikov

 

25 Marker - Genetic Distance - 2,7 Match(es)

 

Aleksandar Petrovic (Y37)

 

Но,софтпадения с ашкенази-левитами максимальны-факт всем фактам:

 

25 Marker - Genetic Distance - 1 , 1 Match(es)

 

Mr. Danny Michael Hooge (Y67)

 

25 Marker - Genetic Distance - 2 7 Match(es)

 

Mr. Yuri Shtaerman (Y37)

Christoph Zwyssig (Y37)

Stephen Walter Pahs (Y37)

Robert J Zupo (Y67)

Mr. Frank Joseph Naypaver (Y67)

Conrad Dauksza (Y37) .

 

Не говоря о великом множестве полных софтпадений на 12 маркерах:

 

12 Marker - Exact Match, 315 Match(es) B)

 

Mr. Thomas E Finger **

Mr. Michael Allen Faltys

Mr. Harold Edward Grant (Y25)

Dr. Richard Allen Durst (Y25)

Cole (Y37)

Mr. Victor Frederick Tanner (Y37)

Mr. Philip Christopher Gore Sayers (Y37)

JOHN FREDERICK ZBAN

Jean Quevy

M W (Y37)

Mr. Stanislav Stanislav

Michael Harold King (Y25)

Dr. Jerrold Melvin Becker M.D.

Mr. Meyer Levy

Mr. Yuri Shtaerman (Y37)

Mr. Erich Lewitus (Y37)

Mr. Steven Eric Rosenberg

Cristian Babinet

Dr. Scott Eric Olitsky M.D. (Y67)

John Vida (Y37)

Dr. Bill Goodman i

M R (Y37)

Mr. Aa Aa (Y67)

Share this post


Link to post
Share on other sites

jurgan

"Здравствуйте.

Я и так и так крутил, но вроде бы Набиуллин получается на 67 маркерах ближайшим родственником торе Джангира, но время жизни общего предка тоже ок.2000 лет назад. Не меньше.

Торе Джангир и Набиуллин также получаются в одинаковом родстве с хазарами, по мои подсчетам 2800 - 2900 лет назад.

Но пока не появится группа близких к торе Джангиру гаплотипов, точно сосчитать будет проблематично.

Учитывая, что Набиуллин - потомок Юрматы-би, то это наводит на размышления."

Добрый вечер.

Следовательно,можно предположить,что племена Хазарского Каганата(VII в. н.э.) были носителями Y-гаплогрупп не только G,Q, но и R1a,являясь генеалогическими потомками древних жителей прикаспия (ок. 2900-2800-2000 лет н.),а "победа над Булгарским объединением обеспечила гегемонию Хазарии в Восточной Европе",откуда возможно мы видим такое обилие софтпадений с западно-еуразиатскими гаплотипами :

12 Marker - Exact Match, 315 Match(es) .

http://www.world-history.ru/nations_about/106/1855.html.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtop...entry9011

Там же:

У Сергея Белокопытова с Алмазом Садыковым разница 12 мутаций на 37. На 12 полное совпадение, на 25 - 6. Т.е. по всем расчетам около 1700 лет назад.

Предки Сергея из Орловщины, но возможно, что из татар. На Орловщину во времена Дмитрия Донского переселилось много татар, в том числе предки Сергея по женской линии - Ореховы. Монголоидность Сергея явная на лицо.

Но в любом случае на 37 маркерах и у Белокопытовы и у Садыкова разница с торе Джангиром - 15 мутаций. На 35 тоже. Т.е. их общий предок жил где-то 2000-2100 лет назад.

"И вот здесь мы переходим к самому главному вопросу: из какого тюркского рода был сам Чингисхан? Известно из истории, что на протяжении многих веков в ходу у кочевников были особые знаки - тамги, аналогом которых могли бы служить современные визитные карточки.

Форма и рисунок этих знаков не менялись на протяжении многих веков, передаваясь из поколения в поколение. И, следовательно,

если мы знаем, что родовой тамгой Чингисхана был трезубец, нетрудно установить, к какому казахскому роду относится Сотрясатель Вселенной.

Среди казахов такой тамгой обладают роды: сергели, жалаир, басаналы, тарапты, тама и табын.

И здесь мы хотели бы сослаться на авторитетное мнение президента Казахской академии спорта и туризма, профессора математики, действительного члена Петровской академии наук и искусств Кайрата Закирьянова, утверждающего, что родительскими родами Чингисхана были роды басаналы и балталы, являвшиеся, в свою очередь, частью более крупного казахского рода ергенекты-найман."

Уважаемый asan-kaygy в данном вопросе категоричен:

"В общем это методология неправильна ибо основана на поиске родства на основе одинаковых или похожих названия. А Петровы не от Петра первого происходят, просто тезки.

"тамги и ураны". если следовать тамговой методологии, то и таракты и жалаиры это торе-чингизиды, ведь тамга одна Тарак."

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtop...entry9010

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть софтпадения с татарскими носителями R1a -факт:

12 Marker - Genetic Distance - 1, 1 Match(es)

Farid Tagirovich Nabiullin (Y67)

Aleksandar Petrovic

Есть софтапдения с русскими носителями R1a - тоже факт:

12 Marker - Exact Match

Mr. Nickolai Sotnikov

25 Marker - Genetic Distance - 2,7 Match(es)

(Y37)

Но,софтпадения с ашкенази-левитами максимальны-факт всем фактам:

25 Marker - Genetic Distance - 1 , 1 Match(es)

Mr. Danny Michael Hooge (Y67)

25 Marker - Genetic Distance - 2 7 Match(es)

Mr. Yuri Shtaerman (Y37)

Christoph Zwyssig (Y37)

Stephen Walter Pahs (Y37)

Robert J Zupo (Y67)

Mr. Frank Joseph Naypaver (Y67)

Conrad Dauksza (Y37) .

Не говоря о великом множестве полных софтпадений на 12 маркерах:

12 Marker - Exact Match, 315 Match(es) B)

Mr. Thomas E Finger **

Mr. Michael Allen Faltys

Mr. Harold Edward Grant (Y25)

Dr. Richard Allen Durst (Y25)

Cole (Y37)

Mr. Victor Frederick Tanner (Y37)

Mr. Philip Christopher Gore Sayers (Y37)

JOHN FREDERICK ZBAN

Jean Quevy

M W (Y37)

Mr. Stanislav Stanislav

Michael Harold King (Y25)

Dr. Jerrold Melvin Becker M.D.

Mr. Meyer Levy

Mr. Yuri Shtaerman (Y37)

Mr. Erich Lewitus (Y37)

Mr. Steven Eric Rosenberg

Cristian Babinet

Dr. Scott Eric Olitsky M.D. (Y67)

John Vida (Y37)

Dr. Bill Goodman i

M R (Y37)

Mr. Aa Aa (Y67)

Последние 2 главы книги пророка Иеремии.

(Перевод и комментарии: Л.В.Маневич. Редактор: А.Э.Графов)

"27 Поднимайте по всей земле знамена,

средь народов в рог трубите,

на войну с Вавилоном освятите народы,

созовите против него царства —

Арар`ат, Минн`и, Ашкен`аз —

полководца против него пошлите,

коней соберите,

что тучу саранчи!

28 На войну с Вавилоном освятите народы,

царей Мидии,

владык ее и наместников,

всю подвластную им землю."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мырзалар,Ассалумагалейкум!Господа,Здравствуйте!

 

Хороший хабар-принял решение на участие в ДНК-исследовании KZ еще один человек науки,кандидат юридических наук Altynbay Assylbekov KZ.

 

1.Altynbay Assylbekov KZ,PhD,к.ю.н.

 

2.Y-37

 

3.naiman->tolegetai->matai->kaptagai->zharylkamys->suin(tortkara)->karakoz->koibagar->malkar->erubai->asylbek->muhametzhan->pernebai-kazak->KZ.

 

4.Ата-бабалар:Улытау 1850 г.->Шиели(Кызыл Орда) 1928 г.(конфискация)->район Конырат(Узбекистан-Kungrad)1936г.->Кызыл Орда-1937г.(репрессирован Мухаметжан Ата)->Пернебай Ага приехал в Ташкент в 1954 г. и поступил в Политехнический институт,факультет геологоразведки->г.Караганда 1959 г.->г.Жанатас 1966г.-> г.Алматы 1992 г.->Алтынбай переезжает в г.Астана 1999 г.,работа в Евразийском Национальном Университете им.Л.Н.Гумилева.

 

Куттыктаймыз! Поздравляем!

 

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtop...entry9019

"Цитата(VZKZ @ 8.2.2010, 22:13)

Добрый вечер.

Следовательно,можно предположить,что племена Хазарского Каганата(VII в. н.э.) были носителями Y-гаплогрупп не только G,Q, но и R1a,являясь генеалогическими потомками древних жителей прикаспия (ок. 2900-2800-2000 лет н.),а "победа над Булгарским объединением обеспечила гегемонию Хазарии в Восточной Европе",откуда возможно мы видим такое обилие софтпадений с западно-еуразиатскими гаплотипами :

12 Marker - Exact Match, 315 Match(es) .

http://www.world-history.ru/nations_about/106/1855.html.

jurgan:

Думаю, что у подлинных хазар R1a было больше, чем Q и G. Но эти R1a могли прийти и из Центральной Азии. Не случайно прародиной хазар считается Монголия.

По мере появления гаплотипов картина прояснится."

Share this post


Link to post
Share on other sites

jurgan:

"По мере появления гаплотипов картина прояснится."

Апгрэйт Almas Sadykov KZ,Y-67 заказан в Family Tree DNA:

FTDNA,думаю с длинным гаплотипом быстрее сможет определиться с гаплогруппой Алмаса-тогда картина действительно прояснится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня в "Kazakstan Y-DNA project" http://www.Elim.KZ. принимают участие разные люди-бизнесмены,ученые,звезды эстрады,спортсмены,инженеры,военые и госслужащие,и всех их обьединяет поиск Истины :

-каковы генеалогические истоки каждого из нас.

Приняли участие в некоммерческом ДНК-проекте и остепененные ученые из разных областей науки Казакстана-генетики,лингвистики,юриспруденции,экономики,истории и т.д.

ДНК тест сегодня может сдать тот-кто желает потрогать руками забытые тысячилетия.

Задача данного ДНК проекта создать ДНК карту граждан Казакстана=KZ,наполненную историей миграции всех 130 этносов нашей Республики,а так же дополнить пробелы мировых Баз данных по миграциям древних родов(гаплогрупп) малого человечества планеты Земля.

Единство многообразия -это KZ,это ЕурАзия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Участие Чемпионов Мира 2009 по тяжелой атлетике Зульфии Чиншанло

и Майи Манеза в Kazakstan DNA poject

может привлечь к ДНК-исследованию многих дунган в Казакстане,в других странах СНГ и мира.

Если,уважамые коллеги,вы имеете выход на Зульфию Чиншанло или Майю Манеза,то я готов внести свой посильный вклад в научное изучение ДНК-генеалогии дунган,оплатив один митоходриальный мт-ДНК тест Чемпиона или один мужской Y-DNA тест ее родного брата,который несет в себе наряду с Y-DNA и материнский мт-ДНК(у родных братьев и сестер мт-ДНК эдентично),так мы с вами сможем узнать мужскую и сразу женскую линии ДНК Чемпиона KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предварительные данные Sergey Kim KZ по предиктору гаплогрупп.

Y Haplogroup Prediction from Y-STR Values:

C3 - 108 -наивысшая оценка (Fitness score )

I2b1 - 29

N - 27

http://www.hprg.com/hapest5/hapest5b/hapest5.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предварительные данные Myrzabai Shalmanovich Shalgimbaev KZ по предиктору гаплогрупп.

Y Haplogroup Prediction from Y-STR Values:

C3 - 69 -наивысшая оценка (Fitness score )

I2a1 - 49

I2a (xI2a1)-40

http://www.hprg.com/hapest5/hapest5b/hapest5.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

R1b и Тутанхамон.

В ДНК-генеалогии принято на сегодняшний момент считать,что PRедковая Y-гаплогруппа R образовалась в районе Аральского моря современного Казакстана 30 тыс .лет назад,а R1b*(25 тыс.лет).

Далеких пращуров современных носителей субкладов R1b1*->R1b1a->R1b1b*->R1b1b1->R1b1b2 *->R1b1b2a*->R1b1b2a1*->... R1b1b2a1b*->...,считают "возможными создателями Курганной культуры,строителями Степных пирамид-Курганов".

Возможные пути древних миграций Y-DNA R1b ,пролегавших по территории современного Казакстана=KZ :

Египет-гиксосы народ «царей-пастухов» -пирамиды-фараоны...

"Тутанхамон родился в 1341 году до н. э. и умер менее, чем через 10 лет после вступления на трон в 8-9-летнем возрасте. Царица Нефертити родила 6 дочерей от фараона Эхнатона, который во время своего правления (около 1350-1334 года до н.э.) провел невиданную религиозную реформу, введя монотеизм. Мумия царицы Нефертити так и не была обнаружена.

ДНК-анализы и компьютерная томография эмбрионов, которая проводится в Университете Каира, будет завершена к декабрю. Египетские ученые уже не в первый раз прибегают к современным технологиям для установления личности мумий царских особ. Первой ДНК-анализу поверглась мумия фараона Тутанхамона в 2005 году."

07.08.08

Тутанхамон -предположительно являлся носителем Y-DNA R1b,а точнее есть предположение,что это R1b1b2.

Сегодня-это новость № 1 в ДНК-геналогии.

Кульно. R1b1b2.

http://www.elim.kz/forum/index.php?showtop...gopid=9092&

Курметпен-с Уважением,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
У меня получилось:

J2a1b 69 85.4

J2a1h 22 0.0

J2a1 (x bh)64 13.9

Какой ру у тестируемого?

Жаке,Салам!

http://www.hprg.com/hapest5/hapest5b/hapest5.htm

Повторил и перепроверил-резалт тот же.

Y Haplogroup Prediction from Y-STR Values:

C3 -137 -наивысшая оценка (Fitness score )

J2a1b - 62,

J2a1 (x bh) - 57,

E1b1b- 51,

J1- 49.

Скажите пожалуйста,почему в данной таблице нет гапло О.

Алдын ала ракмет.

"Какой ру у тестируемого?"

1)Nurzhan KZ

2)Kazak->dulat->zhanys,

3)Kazakstan=KZ.

Курметпен,

Батыр KZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now