Gabriel

Шежире: Алшын

1405 posts in this topic

Только наши так могут :D

 

Айтпа)) Я на такое постоянно натыкался в описаниях, и как всегда Младший Жуз)

 

Казахи у Екатерины II

Share this post


Link to post
Share on other sites

Қазақта тарихи орнықты фраза ретінде бір кездері "қырға шығып кету" деген тіркес қолданылған. Қазақ энциклопедиясының бірінші томында жарияланған "Айсылдың ұлы Әмет" деген мақаласы қазақ халқының тарихи бастаулары жөніндегі құнды мәлімет бере алады. Мұндағы мақала тақырыбы болып отырған көне жыр оқиғасымен астасып жатқан тарихи қазақ тарихшысының назарын аударту керек еді. Бірақ бұған көңіл бөлген ешкім жоқ. Мақала аталмыш жырдың басты кейіпкері — "Айсылдың ұлы Әмет — қазақ тайпаларын ең алғаш біріктірушінің бірі, 14 ғасыр",— деп тайға таңба басқандай анық

айтады. Соңда, бүкіл қазақ мемлекеттігінің басы осы аңыздарда қай уақытта және қай жерлерде басталғандығы айтылғаны ғой. Бірақ энциклопедия шыққан 1970 жылдардан бері осы айтаққа ешкімнің назар аудармағаны таң қалдырады. Құлды қазақ тарихы дереккөз материалдарға бай болып, оларды қарап шығуға үлгере алмай жатқандай сияқты. Ал шындығында мұндай дүниелерге кенде болып отырған ұлттардың бірі емес пе едік? Жырға қайта оралсақ, оның аңыздық оқиғасы 14 ғасырды қамтиды. Бұл 1458—1570 жылдардағы Қозыбасыдағы Қазақ хандығы құрылған уақыттан аттай 100 жыл бұрын болып өткен оқиға. Әмет батыр жас кезінде Алтын Орданың ханы Жәнібектің қарамағында қызмет етіп, кейін оған бағынбай, "қырға шығып кетеді"."Қырға шығып кетудің" басы осы Әметтен басталады. Әмет туралы мынадай тарихи аңыз бар. "Жәнібек хан саят құруға кеткенде Әмет оның қызын алып қашады. Хан аңнан келген соң бұл оқиғаны естіп, қыз бен жігітті іздетеді, бірақ таба алмайды. Екі жыл өткен соң

қызы жүкті болғанын айтып, әкесіне хабар жібереді. Жәнібек Алшын Алау бастаған үш жүз кісіні қырға жібереді. Олар қайтпай, сонда тұрып қалады. Жәнібек өлген соң, Әмет Бердібекке келіп қосылады. Ханның жарты жұртын билейді". Энциклопедиялық мақала жазушылар Әмет төңірегіне топтасқан үш жүз кісілік қазақтың үш жүзі туралы тарихи түсіндірген. Аңыздық нұсқасында "Алашын қауымы" деп

аталатын сөздің шындығында Алшын болатындығын көрсетпеу өз алдына, Әмет батыр туралы ол — Орыс ханнан бұрын Қыпшақ мемлекетінің бір бөлігі Ақ Орданы билеген кісінің бірі деуі жай қателік емес, саналы түрде бұрмалаудың айшықты үлгісі болып табылады. Өйткені бұл жердегі Қыпшақ мемлекеті деген атаудың өзі 14 ғасыр үшін қате атау болса, қазақтың фольклорлық зейіні Орыс хан дегенді білмейді, біліп те көрген емес, оның үстіне бұл есім аталмыш жырда да айтылмайды. Бұл кейінгі тарихи мәліметтер арқылы белгілі болған Орыс хан — алғашқы қазақ хандары Жәнібек пен Керейдің арғы

атасы деген анықтамаға сай тарихты басқаша, бұрмалап түсіндіру болып табылады.

Аңыздағы жігіттің қыз ұрлауы, әрине, тарихи айғақ емес. Сол сияқты үш жүз жігіттің

қосылуы да тарихи факт бола алмайды, өйткені мұндай үш жүздіктер туралы аңыз

нұсқалары бар және олар кейінгі қазақ үштігін түсіндіру мақсатында жасаған шежірелік

сипаттағы дүние. Жырдағы тарихи уақыт тұрғысынан эмпирикалық факт ретінде

қарастыруға болатын бірнеше мезеттер бар, олар:

§ 1. Жырда аттары аталатын Жәнібек, Әмет, Алаудың замандас, тұстас адамдар екендігі,

яғни олар бір мезгілде, бір кеңістікте өмір сүріп, бірін бірі білген адамдар болып

табылады.

§2. Әметтің және Алаудың Жәнібекке бағынбай "қырға шығып кетуі" де бір нақты

күнтізбелік уақыты көрсетілген тарихи факт бола алмайды дегеннің өзінде, осындай

бөлінушілік пен қырға кетушілікті тарихта болып өткен реалды дәурен, тенденция

екендігін мойындау қажет.

Міне, осы екі жәйттің өзі-ақ бізге реалды тарихи уақыт пен реалды тарихи кеңістікті

көрсетіп бере алады. Тарихи қырға шығып кету оқиғалары 1350-60 жылдары, Үстіртте,

Жәнібек ханның заманында болған.

Қырға шығып кету — жай ғана орнықты фраза ғана емес, нақты тарихи-географиялық

дәуренді көрсететін ұғым. Мұндағы Қыр жай жалпы есім апеллятив емес, нақты, реалды

географиялық нысан — Арал мен Хасарлы теңіздер арасындағы Үстірт қыры болып

табылады. Яғни Әмет қырға кеткенде абстрактылы қырға емес, нақты Қырға шығып

кеткен. Сонымен қырға шығып кету — 14 ғасырдың орта тұсында Әз Жәнібек

заманындағы қоғамнан шеттетілгендердің Жайық пен Жем бойынан Үстіртке, яғни Қырға

қарай ығысып кетіп, орталық үкіметке бағынбайтын жаугершіл тобырға айналу,

қазақылық ету фактісі болып табылады.

Қазақ мемлекеттігін құрушы делінетін Әметтің де, Алшын Алаудың да тарихта болған

адам екендігі белгісіз, олар реалды тұлғалар болуы да мүмкін және кейінгі шежірелік

аңыздағы бір ұлыстың, рулық тайпалық бірлестіктің ұжымдық образының жеке адам

бейнесіндегі тұлғалануы болуы да мүмкін. Бұл жердегі ең басты реалдылық — 14

ғасырда, Жәнібек ханнан бөлінген топтардың басында Алау және Әмет атты кісілер, не

болмаса Алау мен Әмет лақаптарын иемденген белгісіз есімді кісілер болған. Энциклопедиялық мақаланы ары карай жалғастырсақ, бұл аңызды қазақтардан жазып

алған Орынбордағы Неплюев корпусының окытушысы С.Кукляшев деген кісі екен.30

Қазақ мифоэпикасында Әмет Айсылұлы көп есіммен белгілі, әр түрлі аңыз жырда ол

Айсаұлы Әмет, Айсаұлы Ахмет, Асанұлы Абат, Асанұлы Абақ түрлерінде айтылады.

Қалай айтылса да оның бір ғана бейне екендігі көрініп тұр, біз оны Абат деп атаймыз.

 

Ел аузында Әмет туралы тарихи аңыз сақталған: Жәнібек хан аңға шыққанда Әмет оның қызын алып қашады. Хан аңнан оралған соң болған оқиғаны біліп, қыз бен жігітті іздетеді, бірақ таба алмайды. Екі жыл өткен соң қыз жүкті болғанын айтып, әкесіне хабар береді. Жәнібек Алшын Алау бастаған үш жүз кісіні қырға жібереді. Олар қайтпай, сонда тұрып қалады. Жәнібек өлген соң, Әмет Бердібекке келіп қосылады. Ханның жарты жұртын билейді. Ел аузындағы бұл аңызды Орынбордағы Неплюев корпусының оқытушысы Салихджан Кукляшев хатқа түсірген. Аңыздың тарихи негізі: Әметтің Өріс (Орыс) ханнан бұрын Қыпшақ мемлекетінің бір бөлігі Ақ Орданы билеген кісінің бірі болғанын аңғартады. Әмет төңірегіне біріккен “Үш жүз кісі” (қазақтың үш жүзі) не Алшын қауымы түрінде суреттеледі. Бұл аңыз Қадырғали Жалаирдың “ Жамиғ ат-тауарих” кітабында да кезігеді. Мұнда, Әмет пен Сәмет қазақ ұлысының бірінші хандары ретінде баяндалады. 14 ғасырдың 2-жартысында Ақсақ темірмен жауласып жүрген кезде оның қолынан екеуі де қаза табады. Айсаұлы Әмет туралы ескі қыпшақ тілінде басқа да тарихи жырлар бар.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Қазақта тарихи орнықты фраза ретінде бір кездері "қырға шығып кету" деген тіркес қолданылған. Қазақ энциклопедиясының бірінші томында жарияланған "Айсылдың ұлы Әмет" деген мақаласы қазақ халқының тарихи бастаулары жөніндегі құнды мәлімет бере алады. Мұндағы мақала тақырыбы болып отырған көне жыр оқиғасымен астасып жатқан тарихи қазақ тарихшысының назарын аударту керек еді. Бірақ бұған көңіл бөлген ешкім жоқ. Мақала аталмыш жырдың басты кейіпкері — "Айсылдың ұлы Әмет — қазақ тайпаларын ең алғаш біріктірушінің бірі, 14 ғасыр",— деп тайға таңба басқандай анық

айтады. Соңда, бүкіл қазақ мемлекеттігінің басы осы аңыздарда қай уақытта және қай жерлерде басталғандығы айтылғаны ғой. Бірақ энциклопедия шыққан 1970 жылдардан бері осы айтаққа ешкімнің назар аудармағаны таң қалдырады. Құлды қазақ тарихы дереккөз материалдарға бай болып, оларды қарап шығуға үлгере алмай жатқандай сияқты. Ал шындығында мұндай дүниелерге кенде болып отырған ұлттардың бірі емес пе едік? Жырға қайта оралсақ, оның аңыздық оқиғасы 14 ғасырды қамтиды. Бұл 1458—1570 жылдардағы Қозыбасыдағы Қазақ хандығы құрылған уақыттан аттай 100 жыл бұрын болып өткен оқиға. Әмет батыр жас кезінде Алтын Орданың ханы Жәнібектің қарамағында қызмет етіп, кейін оған бағынбай, "қырға шығып кетеді"."Қырға шығып кетудің" басы осы Әметтен басталады. Әмет туралы мынадай тарихи аңыз бар. "Жәнібек хан саят құруға кеткенде Әмет оның қызын алып қашады. Хан аңнан келген соң бұл оқиғаны естіп, қыз бен жігітті іздетеді, бірақ таба алмайды. Екі жыл өткен соң

қызы жүкті болғанын айтып, әкесіне хабар жібереді. Жәнібек Алшын Алау бастаған үш жүз кісіні қырға жібереді. Олар қайтпай, сонда тұрып қалады. Жәнібек өлген соң, Әмет Бердібекке келіп қосылады. Ханның жарты жұртын билейді". Энциклопедиялық мақала жазушылар Әмет төңірегіне топтасқан үш жүз кісілік қазақтың үш жүзі туралы тарихи түсіндірген. Аңыздық нұсқасында "Алашын қауымы" деп

аталатын сөздің шындығында Алшын болатындығын көрсетпеу өз алдына, Әмет батыр туралы ол — Орыс ханнан бұрын Қыпшақ мемлекетінің бір бөлігі Ақ Орданы билеген кісінің бірі деуі жай қателік емес, саналы түрде бұрмалаудың айшықты үлгісі болып табылады. Өйткені бұл жердегі Қыпшақ мемлекеті деген атаудың өзі 14 ғасыр үшін қате атау болса, қазақтың фольклорлық зейіні Орыс хан дегенді білмейді, біліп те көрген емес, оның үстіне бұл есім аталмыш жырда да айтылмайды. Бұл кейінгі тарихи мәліметтер арқылы белгілі болған Орыс хан — алғашқы қазақ хандары Жәнібек пен Керейдің арғы

атасы деген анықтамаға сай тарихты басқаша, бұрмалап түсіндіру болып табылады.

Аңыздағы жігіттің қыз ұрлауы, әрине, тарихи айғақ емес. Сол сияқты үш жүз жігіттің

қосылуы да тарихи факт бола алмайды, өйткені мұндай үш жүздіктер туралы аңыз

нұсқалары бар және олар кейінгі қазақ үштігін түсіндіру мақсатында жасаған шежірелік

сипаттағы дүние. Жырдағы тарихи уақыт тұрғысынан эмпирикалық факт ретінде

қарастыруға болатын бірнеше мезеттер бар, олар:

§ 1. Жырда аттары аталатын Жәнібек, Әмет, Алаудың замандас, тұстас адамдар екендігі,

яғни олар бір мезгілде, бір кеңістікте өмір сүріп, бірін бірі білген адамдар болып

табылады.

§2. Әметтің және Алаудың Жәнібекке бағынбай "қырға шығып кетуі" де бір нақты

күнтізбелік уақыты көрсетілген тарихи факт бола алмайды дегеннің өзінде, осындай

бөлінушілік пен қырға кетушілікті тарихта болып өткен реалды дәурен, тенденция

екендігін мойындау қажет.

Міне, осы екі жәйттің өзі-ақ бізге реалды тарихи уақыт пен реалды тарихи кеңістікті

көрсетіп бере алады. Тарихи қырға шығып кету оқиғалары 1350-60 жылдары, Үстіртте,

Жәнібек ханның заманында болған.

Қырға шығып кету — жай ғана орнықты фраза ғана емес, нақты тарихи-географиялық

дәуренді көрсететін ұғым. Мұндағы Қыр жай жалпы есім апеллятив емес, нақты, реалды

географиялық нысан — Арал мен Хасарлы теңіздер арасындағы Үстірт қыры болып

табылады. Яғни Әмет қырға кеткенде абстрактылы қырға емес, нақты Қырға шығып

кеткен. Сонымен қырға шығып кету — 14 ғасырдың орта тұсында Әз Жәнібек

заманындағы қоғамнан шеттетілгендердің Жайық пен Жем бойынан Үстіртке, яғни Қырға

қарай ығысып кетіп, орталық үкіметке бағынбайтын жаугершіл тобырға айналу,

қазақылық ету фактісі болып табылады.

Қазақ мемлекеттігін құрушы делінетін Әметтің де, Алшын Алаудың да тарихта болған

адам екендігі белгісіз, олар реалды тұлғалар болуы да мүмкін және кейінгі шежірелік

аңыздағы бір ұлыстың, рулық тайпалық бірлестіктің ұжымдық образының жеке адам

бейнесіндегі тұлғалануы болуы да мүмкін. Бұл жердегі ең басты реалдылық — 14

ғасырда, Жәнібек ханнан бөлінген топтардың басында Алау және Әмет атты кісілер, не

болмаса Алау мен Әмет лақаптарын иемденген белгісіз есімді кісілер болған. Энциклопедиялық мақаланы ары карай жалғастырсақ, бұл аңызды қазақтардан жазып

алған Орынбордағы Неплюев корпусының окытушысы С.Кукляшев деген кісі екен.30

Қазақ мифоэпикасында Әмет Айсылұлы көп есіммен белгілі, әр түрлі аңыз жырда ол

Айсаұлы Әмет, Айсаұлы Ахмет, Асанұлы Абат, Асанұлы Абақ түрлерінде айтылады.

Қалай айтылса да оның бір ғана бейне екендігі көрініп тұр, біз оны Абат деп атаймыз.

 

Ел аузында Әмет туралы тарихи аңыз сақталған: Жәнібек хан аңға шыққанда Әмет оның қызын алып қашады. Хан аңнан оралған соң болған оқиғаны біліп, қыз бен жігітті іздетеді, бірақ таба алмайды. Екі жыл өткен соң қыз жүкті болғанын айтып, әкесіне хабар береді. Жәнібек Алшын Алау бастаған үш жүз кісіні қырға жібереді. Олар қайтпай, сонда тұрып қалады. Жәнібек өлген соң, Әмет Бердібекке келіп қосылады. Ханның жарты жұртын билейді. Ел аузындағы бұл аңызды Орынбордағы Неплюев корпусының оқытушысы Салихджан Кукляшев хатқа түсірген. Аңыздың тарихи негізі: Әметтің Өріс (Орыс) ханнан бұрын Қыпшақ мемлекетінің бір бөлігі Ақ Орданы билеген кісінің бірі болғанын аңғартады. Әмет төңірегіне біріккен “Үш жүз кісі” (қазақтың үш жүзі) не Алшын қауымы түрінде суреттеледі. Бұл аңыз Қадырғали Жалаирдың “ Жамиғ ат-тауарих” кітабында да кезігеді. Мұнда, Әмет пен Сәмет қазақ ұлысының бірінші хандары ретінде баяндалады. 14 ғасырдың 2-жартысында Ақсақ темірмен жауласып жүрген кезде оның қолынан екеуі де қаза табады. Айсаұлы Әмет туралы ескі қыпшақ тілінде басқа да тарихи жырлар бар.

 

Сведения об историческом Амете Айсаулы(Исаулы)

 

В первой половине XIV в. наиболее известными золотоордынскими сановниками были родст-

венники знаменитого хана Узбека. Его двоюродным братом по материнской линии был Кутлуг-

Тимур, который после прихода Узбека к власти занял пост бекляри-бека, а когда его отношения с

этим капризным и неуравновешенным монархом испортились, стал улус-беком Хорезма. Его брат

Мухаммад-ходжа стал даругой Азака (Азова), другой брат – Сарай-Тимур являлся военачальником,

а затем, когда хан Джанибек бин Узбек в 1356 г. завоевал Азербайджан и поставил там правителем

своего сына Бердибека, он стал его везиром. Во время правления Бердибека в Золотой Орде Сарай-

Тимур стал золотоордынским везиром – вторым по значению сановником после бекляри-бека [2,

с.12–14, 128–129]. Сведений о том, какой пост занимал Харун-бек, сын Кутлуг-Тимура, не сохра-

нилось, однако, учитывая, что он был женат на дочери Узбека, можно предположить, что и он

являлся одним из высших ханских сановников.

С Кутлуг-Тимуром успешно соперничал за власть и влияние при ханском дворе еще один

родственник Узбек-хана – Иса-бек (Иса-Коркуз) из рода уйшин, который также был женат на

ханской дочери и, соответственно, получил право прибавить к своему имени почетную приставку

«гурген». Несколько раз он сменял Кутлуг-Тимура на посту бекляри-бека, а его потомки, хотя и не

заполучили этот пост, также оставались влиятельными сановниками. Так, Амат, сын Иса-бека,

являлся одним из ближайших эмиров Джанибек-хана, на чьей дочери был женат, а Салчи, сын

Амата и ханской дочери, в 1375 г. стал правителем Хаджи-Тархана – Астрахани [2, с.13–14; 3,

с.222; 6, с.275–276]. Таким образом, несколько представителей сановной аристократии с более-

менее одинаковыми основаниями претендовали на власть (как в данном случае Кутлуг-Тимур и

Иса-гурген – близкие родственники хана) и между ними шла с переменным успехом борьба за

одни и те же посты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иногда, я удивляюсь, для чего люди проходят ДНК тест, что бы и дальше выводить бредовые гипотезы? Зайдите на ФТДНА и посмотрите на своих матчеров, а потом делайте выводы на основе своего родства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сведения об историческом Амете Айсаулы(Исаулы)

 

В первой половине XIV в. наиболее известными золотоордынскими сановниками были родст-

венники знаменитого хана Узбека. Его двоюродным братом по материнской линии был Кутлуг-

Тимур, который после прихода Узбека к власти занял пост бекляри-бека, а когда его отношения с

этим капризным и неуравновешенным монархом испортились, стал улус-беком Хорезма. Его брат

Мухаммад-ходжа стал даругой Азака (Азова), другой брат – Сарай-Тимур являлся военачальником,

а затем, когда хан Джанибек бин Узбек в 1356 г. завоевал Азербайджан и поставил там правителем

своего сына Бердибека, он стал его везиром. Во время правления Бердибека в Золотой Орде Сарай-

Тимур стал золотоордынским везиром – вторым по значению сановником после бекляри-бека [2,

с.12–14, 128–129]. Сведений о том, какой пост занимал Харун-бек, сын Кутлуг-Тимура, не сохра-

нилось, однако, учитывая, что он был женат на дочери Узбека, можно предположить, что и он

являлся одним из высших ханских сановников.

С Кутлуг-Тимуром успешно соперничал за власть и влияние при ханском дворе еще один

родственник Узбек-хана – Иса-бек (Иса-Коркуз) из рода уйшин, который также был женат на

ханской дочери и, соответственно, получил право прибавить к своему имени почетную приставку

«гурген». Несколько раз он сменял Кутлуг-Тимура на посту бекляри-бека, а его потомки, хотя и не

заполучили этот пост, также оставались влиятельными сановниками. Так, Амат, сын Иса-бека,

являлся одним из ближайших эмиров Джанибек-хана, на чьей дочери был женат, а Салчи, сын

Амата и ханской дочери, в 1375 г. стал правителем Хаджи-Тархана – Астрахани [2, с.13–14; 3,

с.222; 6, с.275–276]. Таким образом, несколько представителей сановной аристократии с более-

менее одинаковыми основаниями претендовали на власть (как в данном случае Кутлуг-Тимур и

Иса-гурген – близкие родственники хана) и между ними шла с переменным успехом борьба за

одни и те же посты.

Иса гурген был киятом. Исатай кият, а Иса уйшин при Узбеке не был столь известен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AVA, Itur и хирург какой у вас ру? интересно ;)

Адай, алаша, бериш, емнип.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Как поговаривал один ученый все идей хороши ,и те которые еще не услышаны. то есть разные гипотезы Пока мы имеем данные которые еще ни о чем не говорят , я еще раз повторяюсь - Над темой алшынов не написано что бы мы все юзеры форума сидели и смотрели что творится DNA при этом не дискутировали разные гипотезы . А раз у нас есть язык ,и пытливый ум - то тема об алшынах в какой бы в транскрипции она не звучала ,и поднятых тем не возникали вопросы ,и стычки не Вам Габриел возводит эти рамки.

 

Кстати вы сейчас обращаетесь как админ ,или юзер ,а то нападки с вашей стороны я заметил усилились.

Если как админ - то глупо

Если как юзер - лучше бы промолчали бы !!!

 

Глупо, это с вашей стороны, я не переходил на личности. А лишь призываю всех научно подходить к вопросу происхождения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Иса гурген был киятом. Исатай кият, а Иса уйшин при Узбеке не был столь известен.

Джиркутлы, Исатай, Тениз Бука были киятами согласен, но Иса уйшин исторический персонаж. К тому же что ханских дочерей было мало? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Как поговаривал один ученый все идей хороши ,и те которые еще не услышаны. то есть разные гипотезы Пока мы имеем данные которые еще ни о чем не говорят , я еще раз повторяюсь - Над темой алшынов не написано что бы мы все юзеры форума сидели и смотрели что творится DNA при этом не дискутировали разные гипотезы . А раз у нас есть язык ,и пытливый ум - то тема об алшынах в какой бы в транскрипции она не звучала ,и поднятых тем не возникали вопросы ,и стычки не Вам Габриел возводит эти рамки.

 

Кстати вы сейчас обращаетесь как админ ,или юзер ,а то нападки с вашей стороны я заметил усилились.

Если как админ - то глупо

Если как юзер - лучше бы промолчали бы !!!

Конечно Вы правы, если только и ждать результатов ДНК результатов то этот форум бы заглох. Но вести Байулы или как называют у нас Байлы от евреев, то это бред. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
ИМХО .Если наши баиулинцы были в составе хазарского каганта, в том числе и присутствовавших евреев в нем ,то распространение значения Баиулы на евреев могло и быть .

 

А вас не смущает два аспекта? То что у хазар отсутствует С3с, да и вообще С3, и то что Кыдыркожа жил позже?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вообше предки Ашины пока еще не найдены ,то есть их останки по которым можно было бы дать оценку по ДНК , на счет кыдыркожи - я уже писал . В Шежире Алшынов как мы видим начинается не позже 13- 14 в ,при этом фактор Табынов нами был не учтен , то есть кирме рулар то же начили свое шежире позже ,хотя и могли вписать свое полное шежире каждый по отдельности . Так и с Алшынами .

 

Да начинается с 13 века, верно. Но начинается с общего предка. А Кыдыркожа жил позже. Хоть с той, хоть с другой стороны считать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да начинается с 13 века, верно. Но начинается с общего предка. А Кыдыркожа жил позже. Хоть с той, хоть с другой стороны считать.

Если у алшынов шежире начинается с 13 века, значит времена Чингиз хана. Ведь он многие племена разбил по частям, перемешал все.

Кстати, если С3а3а это же не означает что алшыны пришли из за Алтая, возможно ведь они жили и до нашествия монголов в Деште.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если у алшынов шежире начинается с 13 века, значит времена Чингиз хана. Ведь он многие племена разбил по частям, перемешал все.

Кстати, если С3а3а это же не означает что алшыны пришли из за Алтая, возможно ведь они жили и до нашествия монголов в Деште.

 

Алшинский кластер очень похож на Западный кластер или вернее западно-монгольский кластер. Который есть у Калмыков, и у части Найманов (которые так же жили в западной Монголии). По этому мы и затеяли проверить насколько Алшинский кластер близок к Западно-монгольскому с помощью WTY теста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Алшинский кластер очень похож на Западный кластер или вернее западно-монгольский кластер. Который есть у Калмыков, и у части Найманов (которые так же жили в западной Монголии). По этому мы и затеяли проверить насколько Алшинский кластер близок к Западно-монгольскому с помощью WTY теста.

Ясно. Если подтвердится что у тама алшинский кластер, то миф о тама-тамьян рухнет :D

У нас на западе говорят "тама табын біртуған, ал басқасын кім туған?". у казахских табынов как известно тоже алшынский кластер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ясно. Если подтвердится что у тама алшинский кластер, то миф о тама-тамьян рухнет :D

У нас на западе говорят "тама табын біртуған, ал басқасын кім туған?". у казахских табынов как известно тоже алшынский кластер?

 

И алшинский, и западный, и восточный))) вообщем целый сбор кластеров С3а3а

Share this post


Link to post
Share on other sites
И алшинский, и западный, и восточный))) вообщем целый сбор кластеров С3а3а

Тут по подробнее можно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Тут по подробнее можно?

 

я подробности не знаю по подродам, асан-кайгы обещал в описать. Но видно, что это скорей нечто собранное, нежели род от одного предка. Хотя возможно, кто из них настоящий Табын а остальные кирме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если верить днк тесту то и индейцы в америке окажутся аргынами :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

кстати так и не ответили насчет берша с R1b1 из какого он подрода, видимо не выгодно кому то

Share this post


Link to post
Share on other sites
если верить днк тесту то и индейцы в америке окажутся аргынами :D

 

ну кто не разбирается может подумать и так. Но индейцы родственны нам) Естественно не близкие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
я подробности не знаю по подродам, асан-кайгы обещал в описать. Но видно, что это скорей нечто собранное, нежели род от одного предка. Хотя возможно, кто из них настоящий Табын а остальные кирме.

Казахские табыны состоят из трех поколений:

Тоғым( тамга / көсеу) көсеулі табын,

Бозым(тамга шөміш) шөмішті табын

Ағым(тамга тарак-гребень) таракты табын.

 

Возможно не кирме а просто усыновленные итп и итд.

Для этого надо всех табынцев с каждого поколения проверить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Габриэль может вы узнаете какой подрод берша был с результатом R1b1?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ну кто не разбирается может подумать и так. Но индейцы родственны нам) Естественно не близкие.

Мне ближе казах, хоть кластер не тот ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now