Войти
Ru

Казахско-русский словарь

Словарь предназначен для перевода слов с казахского на русский.
16/10/2019 Добавлена возможность транслитерации Сөздік = Создик = Sozdik
Алдын ала — заблаговременно, загодя, заранее, наперед, предварительно, предварительный
алдын ала алып қою — заполучить
алдын ала анықтап қою — предрешить
алдын ала байбалам салу — перестраховаться, перестраховка
алдын ала болжау — предвидение
алдын ала білдіруші — предвестник
алдын ала дайындалу — подготавливаться
алдын ала ескеру — предусмотреть
алдын ала жазылған — предначертание
алдын ала жазып қою — предписание
алдын ала жар салу — предвозвестить
алдын ала жариялаушы — предвозвестник
алдын ала жағдай — предпосылка
алдын ала көре білу — предвидение
алдын ала ниеттендіру — предрасполагать
алдын ала ойланған — предвзятый
алдын ала сақтандыру — предупредить, предупреждение
алдын ала сақтық — предусмотрительность
алдын ала сездіру — предвозвестить
алдын ала сезу — предчувствие
алдын ала сезіну — предчувствовать
алдын ала тексерілген — рекогносцировочный
алдын ала тексерілетін — рекогносцировочный
алдын ала тексеріп алу — рекогносцировать
алдын ала хабар беру — предвещать
алдын ала хабарлау — предуведомление
алдын ала хабарлаушы — предвозвестник
алдын ала істелетін — предупредительный
алдын ала қам жасау — предпринять
алдын ала қарастыру — предусмотреть
алдын ала әзірлеп қою — предуготовить
алдын ала әзірлеу — подготовить, предуготовить
алдын ала өз басын қорғаушы — перестраховщик
алдын алу — предварить
алдын алушылық — предварительность
алдын болжаушы — пророк
алдын болжағыштық — пророчество
алдын бөгеу — преградить путь, предотвратить
алдын орау — пересечь, предварить
алдын тосу — пересечь
Переводчик с русского на казахский
Переводчик с казахского на русский
*Русско-казахский и казахско-русский онлайн словарь. Лучший словарь для изучения казахского языка.
*В словарь добавлено слов.